We are still working on English version of Mia&Lou. Please visit us on miaandlou.pl or write to us - biuro@miaandlou.pl